CZYNSZE I WINDYKACJA


CZYNSZE                                                                     


Aneta Pielużek
Jolanta Reszka
telefon : 44 646 83 07

 

   Wpłaty mogą być wnoszone na rachunki Spółdzielni w:

Bank: PKO BP SA

Rachunek:       92 1020 3916 0000 0102 0021 9303 

Bank: ES Bank (przy Polo Markecie)

Rachunek:       63 8980 0009 2029 0050 7453 0001

 

Jednocześnie informujemy, że od dokonanych wpłat w ES Banku nie będą pobierane prowizje.

 

/w tytule przelewu prosimy o wpisanie dokładnego adresu jakiego dotyczy wpłata/

 

WINDYKACJA                                                

 

Małgorzata Siwocha

Marta Sowa
telefon : 44 646 83 70

 

Windykacja należności prowadzona jest w trybie postępowania :
-   wewnątrz-spółdzielczego,
-   sądowego,
-   komorniczego.

 

W PRZYPADKU BRAKU SKUTECZNOŚCI WYMIENIONYCH POWYŻEJ DZIAŁAŃ URUCHOMIONA ZOSTAJE NASTĘPUJĄCA PROCEDURA :

1.

Wysyłanie do członków informacji o stanie salda po zakończeniu każdego półrocza.

2.

Wysyłanie wezwań do zapłaty do osób zalegających za trzy okresy płatnicze.

3.

Przeprowadzanie bezpośrednich rozmów z dłużnikami celem nakłonienia ich do uregulowania zobowiązań.

4.

Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wniesienia pozwu do Sądu przeciwko zadłużonemu oraz osobom wspólnie zamieszkującym w danym lokalu. Złożenie pozwu poprzedza się wysłaniem wezwania przedsądowego.

5.

Wystąpienie do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

6.

Wnioskowanie do Rady Nadzorczej Spółdzielni o pozbawienie członkostwa osób zadłużonych na kwotę powyżej 3 000 zł.

7.

W stosunku do osób najwięcej zalegających występowanie z pozwem do Sądu:

- w przypadku mieszkań lokatorskich o eksmisję z mieszkania,

- w przypadku mieszkań własnościowych o egzekucję z ograniczonego prawa rzeczowego.

Kolejność działań windykacyjnych zachowana jest w stosunku do lokatorów, którzy nie reagują na monity i wezwania
Jeśli członek Spółdzielni znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i zwróci się do Zarządu Spółdzielni ze swoimi problemami, może liczyć na zrozumienie i pomoc.

Przeprowadzane są rozmowy z dłużnikami, proponowane i udzielane są raty na spłatę zadłużenia.
Lokatorzy mający niskie dochody kierowani są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 16a, w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego.
Proponowane są również zamiany mieszkań zadłużonych na mieszkania o niższym standardzie.