LOKALE DO WYNAJĘCIA


05.09.2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na pierwszeństwo zawarcia umowy na najem pomieszczeń magazynowo-biurowych ogrzewanych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy :

 

1) ul. Z.Nałkowskiej 3 – pomieszczenia o powierzchniach użytkowych 32 m2, 38 m2, 36 m2, 29 m2, 26 m2, 15 m2, 13,5 m2, 13,5 m2, 15 m2, 36 m2, 30 m2, 50 m2, 40 m2.
Lokale do przystosowania pod prowadzoną działalność gospodarczą. Cena wywoławcza stawki czynszu wynosi 15,00 zł netto/m2 .

 

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 26.09.2019 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słowackiego 180 (klatka III – sala konferencyjna) o godz. 1000.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz prawne, które do dnia 24.09.2019 r. wpłacą wadium na konto Spółdzielni nr PKO BP 92 1020 3916 0000 0102 0021 9303 w wysokości 300 zł i okażą dowód wpłaty przed rozpoczęciem przetargu (pokój nr 19 – siedziba Spółdzielni). Wadium ulega przepadkowi jeżeli uczestnik który wygrał przetarg w terminie 30 dni od daty przetargu nie zawarł ze Spółdzielnią w tym terminie umowy na najem lokalu.

 

Pomieszczenia można oglądać w dniu 24.09.2019 r. w godz. 1400 – 1600 oraz w dniu 25.09.2019 r. w godz. 900 – 1100

 

 

2) ul. Z.Nałkowskiej 3 – pomieszczenie magazynowe nie ogrzewane o powierzchni 120 m2 .
Lokal do przystosowania pod prowadzoną działalność gospodarczą. Cena wywoławcza stawki czynszu wynosi 11,50 zł netto/m2
- wiata magazynowa o powierzchni 270 m2. Cena wywoławcza stawki czynszu wynosi 5 zł netto/m2 .

 

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 26.09.2019 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słowackiego 180 (klatka III – sala konferencyjna) o godz. 1100.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz prawne, które do dnia 24.09.2019 r. wpłacą wadium na konto Spółdzielni nr PKO BP 92 1020 3916 0000 0102 0021 9303 w wysokości 300 zł i okażą dowód wpłaty przed rozpoczęciem przetargu (pokój nr 19 – siedziba Spółdzielni). Wadium ulega przepadkowi jeżeli uczestnik który wygrał przetarg w terminie 30 dni od daty przetargu nie zawarł ze Spółdzielnią w tym terminie umowy na najem lokalu.

 

Pomieszczenia można oglądać w dniu 24.09.2019 r. w godz. 1400 – 1600 oraz w dniu 25.09.2019 r. w godz. 900 - 1100

 

 

Zasady przetargu do wglądu w dziale administracji Spółdzielni (pokój nr 19).

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników przetargu.