SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE


 

 

Halina Krasińska

Patryk Wołonkiewicz

telefon : 44 646 83 70

e-mail : smjs@op.pl

 

Obsługa interesantów w zakresie :

 • sprzedaży, darowizny, zamiany mieszkań,
 • nabywania mieszkań w drodze spadku i podziału majątku po rozwodzie,
 • wydawania zaświadczeń o członkostwie i prawie do lokali mieszkalnych,
 • wydawania zaświadczeń potrzebnych do:

     - sprzedaży,
     - zakładania księgi wieczystej,
     - banku,

 • przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
 • rezygnacji z członkostwa,
 • udzielania informacji w sprawach członkowsko - mieszkaniowych,
 • ustanawiania praw do lokali,
 • przekształcania spółdzielczych praw do lokali w odrębną włąsność,
 • najmu lokali,
 • przetargów na lokale mieszkalne,
 • wydawania zaświadczeń do likwidacji książeczek mieszkaniowych PKO.