ADMINISTRACJA


Kierownik działu eksploatacyjno - technicznego
  Henryk Budziński

telefon : 44 646 84 09

 

Zastępca
Barbara Świniarska
telefon : 44 646 84 09

Inspektor d/s budowlanych
Arkadiusz Król
 telefon : 44 646 84 09

Przyjmowanie zgłoszeń
Małgorzata Kossakowska
telefon : 44 646 84 09

Stanowisko d/s gospodarki cieplnej i wodnej

Andrzej Zaremba
telefon : 601 395 799
 44 646 84 09