ZARZĄD I RADA NADZORCZA


ZARZĄD

 

Prezes Zarządu - Adam Laszczyk

Zastępca Prezesa - Władysław Michalak

 

 

 

RADA NADZORCZA (kadencja 2017-2020)

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Wiesława Kołek
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Rafał Żerek
Sekretarz Rady Nadzorczej - Anna Warych - Czajka

 

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca - Barbara Rakoczy
Członek - Jolanta Piskorz
Członek - Barbara Podgajnik
Członek - Włodzimierz Górczak

 

Komisja GZM
Przewodnicząca - Jolanta Jakubowska
Członek - Maria Wrońska

Członek - Beata Grabowiecka
Członek - Rafał Pietras