AKTY PRAWNE


[pobierz] 0.7 MB Statut Spółdzielni

Tekst jednolity statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Julisza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz ze zmianami uchwalonymi na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.03.2019 roku.  

[pobierz] 0.2 MB Uchwała RN z dnia 18.07.2018 r.

Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18.07.2018 r. w sprawie: ustalenia opłat za dostarczenie korespondencji wysyłanej na ardes wskazany przez użytkownika lokalu mieszkalnego, garażu i lokalu użytkowego inny niż adres nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię (adres do korespondencji).

[pobierz] 0.9 MB Uchwała RN z dnia 10.07.2017 r.

Uchwała nr 8 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10.07.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia "Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych dla celów centarlnego ogrzewania i podgrzania wody oraz zasady ustalania zaliczek na pokrycie tych kosztów w Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb."

[pobierz] 0.2 MB Regulamin rozliczania kosztów ...

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych dla celów centarlnego ogrzewania i podgrzania wody oraz zasady ustalania zaliczek na pokrycie tych kosztów w Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.

[pobierz] 0.3 MB Uchwała RN z dnia 18.04.2018 r.

Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18.04.2018 r. w sprawie zmiany w "Regulaminie rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych dla celów centarlnego ogrzewania i podgrzania wody oraz zasady ustalania zaliczek na pokrycie tych kosztów w Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb."

[pobierz] 0.1 MB Regulamin porządku domowego